Voor veel van onze werkzaamheden zijn er certificaten en keurmerken nodig. Hieronder hebben wij voor u een overzicht van onze keurmerken en certificaten verzameld. Wij houden onze kennis en certificaten up-to-date en streven naar vooruitstrevende methodes van werken.

Boom veiligheidscontroleur – Boom Veiligheid Controleurs (BVC) met het Groenkeur-certificaat zijn in staat om op een vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. Zij zijn gediplomeerd, verstaan hun vak en herkennen de gezondheid van bomen. Daarnaast zijn zij op de hoogte van alle wet- en regelgeving en werken zij met de juiste apparatuur.
Het Groenkeur-certificaat wordt door de verzekeringsbranche erkend.

European Tree Worker – De ETW’er weet raad met de allround uitvoering van boombeheer. Aan de basis ligt de kennis van groeivereisten, functie, structuur, ontwikkeling en ouderdomsstadia van bomen. De ETW’er heeft ook kennis van relevante wetten, regels en organisaties. Daarnaast heeft de ETWér inzicht in de omgevingsfactoren en kent hij het belang van natuurlijk evenwicht. Hij herkent ziekten, plagen en stressfactoren aan bomen. En hij onderscheidt de voor nieuwe aanplant nodige kwaliteit.

VCA* – VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Erkend leerbedrijf– Goede leerbedrijven zijn onmisbaar. Wij hebben er voor gekozen erkend leerbedrijf te worden om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun loopbaan.
Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden.

PSO 30+ – De PSO is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van socialer ondernemen objectief zichtbaar maakt, en beheert, positioneert en uitgeeft. De PSO is ontwikkeld in samenwerking met TNO, PSO-Nederland en de markt.